Zapraszamy do grup trenujących pamięć w Kozienicach! Podczas naszych zajęć wykonujemy różnorodne ćwiczenia, które mają na celu trening:

1. UWAGI
Trening uwagi polega na wykonywaniu zadań wymagających długiego skupienia, ignorowania dystraktorów (tzw. "przeszkadzaczy"), a także działania pod presją czasu i w szybko zmieniających się warunkach. Ćwiczymy umiejętności, które później dzieci przenoszą na naukę szkolną i życie codzienne.

2. PAMIĘCI
Poznajemy mnemotechniki, czyli techniki pamięciowe usprawniające zapamiętywanie m.in. materiału szkolnego. Uczymy jak zapamiętywać daty, mapy, tabele, definicje, trudne pojęcia i słówka z języków obcych. Już po pierwszych zajęciach uczniowie potrafią zapamiętać 30 elementów, co jest nie lada wyczynem.

3. NOTOWANIA
Uczymy, jak dobrze wykonywać notatki metodą Map Myśli (Mind Mapping), angażujące prawą półkulę mózgu. Ta cenna umiejętność pozwala porządkować materiał, ułatwia naukę z różnych źródeł i umożliwia szybkie powtórki.

4. INTEGRACJI MIĘDZYPÓŁKULOWEJ
Podczas zajęć wykonujemy specjalne ćwiczenia angażujące obie półkule mózgu: lewą - analityczną, logiczną oraz prawą - artystyczną, obrazową. Współpraca międzypółkulowa jest niezbędnym warunkiem szybkiego i efektywnego zapamiętywania.

5. KREATYWNOŚCI
Twórczość jest kompetencją, którą można wyćwiczyć. Uczymy nieszablonowego myślenia i znajdowania kreatywnych rozwiązań, które są niezwykle potrzebne w szkole, pracy i życiu codziennym.

6. MOTYWACJI
Ćwiczymy umiejętność stawiania sobie celów, gotowość do wypełniania zadań i obowiązków oraz wiarę we własne możliwości.

Zajęcia odbywają się w dobranych wiekowo grupach liczących 6-10 osób.

MIEJSCE: Kozienice, ul. Sławna 21

CZAS: 1 raz w tygodniu (piątkowe popołudnia) po 2 godziny lekcyjne (90 min). Zajęcia odbywają się od połowy września do połowy czerwca, w ciągu roku realizujemy 60 godzin lekcyjnych.

Płatności miesięczne

150 miesięcznie
  • 10 płatności po 150 zł
  • cena promocyjna

Płatności kwartalne

120 miesięcznie
  • 3 płatności po 400 zł
  • oszczędzasz 300 zł

Płatności roczne

100 miesięcznie
  • 1 płatność 1000 zł
  • oszczędzasz 500 zł