Project Description

Podczas naszych zajęć wykonujemy różnorodne ćwiczenia, które mają na celu trening:

1. UWAGI
Trening uwagi polega na wykonywaniu zadań wymagających długiego skupienia, ignorowania dystraktorów (tzw. "przeszkadzaczy"), a także działania pod presją czasu i w szybko zmieniających się warunkach. Ćwiczymy umiejętności, które później dzieci przenoszą na naukę szkolną i życie codzienne.

2. PAMIĘCI
Poznajemy mnemotechniki, czyli techniki pamięciowe usprawniające zapamiętywanie m.in. materiału szkolnego. Uczymy jak zapamiętywać daty, mapy, tabele, definicje, trudne pojęcia i słówka z języków obcych. Już po pierwszych zajęciach uczniowie potrafią zapamiętać 30 elementów, co jest nie lada wyczynem.

3. NOTOWANIA
Uczymy, jak dobrze wykonywać notatki metodą Map Myśli (Mind Mapping), angażujące prawą półkulę mózgu. Ta cenna umiejętność pozwala porządkować materiał, ułatwia naukę z różnych źródeł i umożliwia szybkie powtórki.

4. INTEGRACJI MIĘDZYPÓŁKULOWEJ
Podczas zajęć wykonujemy specjalne ćwiczenia angażujące obie półkule mózgu: lewą - analityczną, logiczną oraz prawą - artystyczną, obrazową. Współpraca międzypółkulowa jest niezbędnym warunkiem szybkiego i efektywnego zapamiętywania.

5. KREATYWNOŚCI
Twórczość jest kompetencją, którą można wyćwiczyć. Uczymy nieszablonowego myślenia i znajdowania kreatywnych rozwiązań, które są niezwykle potrzebne w szkole, pracy i życiu codziennym.

6. MOTYWACJI
Ćwiczymy umiejętność stawiania sobie celów, gotowość do wypełniania zadań i obowiązków oraz wiarę we własne możliwości.

Zajęcia odbywają się w dobranych wiekowo grupach liczących 6-10 osób.

MIEJSCE: Warszawa Sadyba, ul. Konstancińska 2 lok. 24 (II piętro)

CZAS: 1 raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (90 min). Zajęcia odbywają się od połowy września do połowy czerwca, w ciągu roku realizujemy 60 godzin lekcyjnych.

Istnieje możliwość realizacji zajęć sam na sam z trenerem - bardzo intensywnych i bardzo skutecznych. Więcej informacji można znaleźć w zakładce "Zajęcia indywidualne" po lewej stronie.

Płatności miesięczne

190 miesięcznie
 • 10 płatności po 190 zł
 • cena promocyjna

Płatności kwartalne

150 miesięcznie
 • 3 płatności po 500 zł
 • oszczędzasz 400 zł

Płatności roczne

130 miesięcznie
 • 1 płatność 1300 zł
 • oszczędzasz 600 zł

Młodzież ucząca się w ostatnich klasach podstawówki oraz w szkołach ponadpodstawowych musi poradzić sobie z ogromem materiału do przyswojenia w bardzo krótkim czasie. Znamy sposoby, jak tego dokonać, i wiedzą tą dzielimy się z uczniami od wielu lat. Zapraszamy na zajęcia, podczas których:

1. NAUCZYMY, JAK SIĘ UCZYĆ
Poznamy mnemotechniki - techniki pamięciowe usprawniające zapamiętywanie m.in. materiału szkolnego. Nauczymy się jak zapamiętywać daty, mapy, tabele, definicje, trudne pojęcia i słówka z języków obcych. Dowiemy się jak stosować tę wiedzę do konkretnych zagadnień ze szkoły.

2. WYĆWICZYMY KONCENTRACJĘ UWAGI
Umiejętność skupienia się na wykonywanym zadaniu jest kluczem do sukcesu. Ciągłe rozpraszanie i "uciekanie myśli" tylko wydłuża czas nauki i prowadzi do frustracji. Wykonamy wiele zadań zmuszających naszą uwagę do intensywnej pracy. Będziemy pracować pod presją czasu i w szybko zmieniających się warunkach. Wystawimy naszą uwagę na wiele prób, ale to wszystko będzie miało jeden cel - poprawę naszego funkcjonowania umysłowego w szkole i życiu codziennym.

3. DOWIEMY SIĘ, JAK DOBRZE NOTOWAĆ
Zapomnimy o notowaniu "słowo po słowie", a poznamy Mapy Myśli (Mind Mapping), czyli nielinearną formę notatek. Angażują one obie półkule mózgu, sprzyjają łatwemu zapamiętywaniu treści, porządkują materiał, ułatwiają naukę z różnych źródeł i umożliwiają szybkie powtórki.

Oprócz tego wykonamy wiele zadań ćwiczących integrację międzypółkulową, niezbędną do dobrego zapamiętywania, kreatywność i motywację.

Zajęcia odbywają się w dobranych wiekowo grupach liczących 6-10 osób.

MIEJSCE: Warszawa Sadyba, ul. Konstancińska 2 lok. 24 (II piętro)

CZAS: 1 raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (90 min). Zajęcia odbywają się od połowy września do połowy czerwca, w ciągu roku realizujemy 60 godzin lekcyjnych.

Istnieje możliwość realizacji zajęć sam na sam z trenerem - bardzo intensywnych i bardzo skutecznych. Więcej informacji można znaleźć w zakładce "Zajęcia indywidualne" po lewej stronie.

Płatności miesięczne

190 miesięcznie
 • 10 płatności po 190 zł
 • cena promocyjna

Płatności kwartalne

150 miesięcznie
 • 3 płatności po 500 zł
 • oszczędzasz 400 zł

Płatności roczne

130 miesięcznie
 • 1 płatność 1300 zł
 • oszczędzasz 600 zł

Zajęcia indywidualne polecamy szczególnie osobom, które preferują samodzielną pracę, chciałyby odbyć szybki, intensywny kurs lub chciałyby, aby zajęcia odbywały się u nich w domu.

Zajęcia odbywają się sam na sam z trenerem, zatem 100% uwagi poświęconej jest jednej osobie, a materiały i tempo pracy dostosowane wyłącznie do jednego ucznia. Z tego powodu zajęcia są bardzo intensywne i przynoszą doskonałe rezultaty.

Od kilku lat zajęcia te cieszą się ogromnym zainteresowaniem rodziców i uczniów.

MIEJSCE: zajęcia odbywają się w naszej siedzibie (Warszawa Sadyba, ul. Konstancińska 2) lub w domu ucznia

CZAS: spotykamy się raz w tygodniu na 60 lub 90 minut (w zależności od potrzeb i możliwości). Zajęcia można rozpocząć w dowolnym momencie roku, w miarę dostępności w grafiku trenerów.

CENA: 120-150 zł/60 min i 160-200 zł/90 min. Zajęcia odbywają się w domu ucznia lub innym wskazanym przez niego miejscu. UWAGA! Cena jest stała i nie zmienia się, jeśli w zajęciach uczestniczą 2 osoby (koszty są dzielone na pół).

W celu organizacji zajęć indywidualnych bardzo prosimy o kontakt.

Uczenie się występuje we wszystkich etapach rozwojowych człowieka – od okresu niemowlęctwa aż do późnej starości. Jednak tylko bardzo nieliczne metody nauczania mogą być stosowane na wszystkich poziomach rozwojowych. Dlaczego? Ponieważ różnimy się w zakresie zainteresowania określonym materiałem oraz motywacji do uczenia się. W szczególnej sytuacji są dzieci, które uczą się bardzo szybko, ale wymagają specjalnych technik, dostosowanych do ich rozwoju poznawczego.

Umiejętność koncentracji stanowi miarodajny wskaźnik zainteresowania i potencjału dziecka. Na zdolność koncentracji dziecka współoddziałują różne czynniki, które wywierają także znaczący wpływ na ilość przyswajanego materiału oraz motywację ucznia. Przeciętna zdolność koncentracji wzrasta wraz z wiekiem.

Uwaga 5- i 6-latków wydaje się mieć impulsywny i krótkotrwały charakter. Dzieci poniżej 7 r.ż. postępują impulsywnie, kiedy prosimy je o wykonanie nieznanych im zadań. W miarę upływania okresu wczesnego dzieciństwa, uczą się one sposobów kontrolowania uwagi, uczenia się i rozwiązywania problemów w sytuacjach, gdy otrzymują zadanie do wykonania. Co więcej, uczą się też wtedy wykorzystywać powtarzanie jako sposób na zapamiętywanie, organizować przyswajany materiał i wnioskować. Warto nie zaprzepaścić zdobywanych przez dziecko umiejętności, a już od początku je ćwiczyć.

Istotną rolę w rozwoju pamięci u dzieci odgrywają:

 • wzrost tempa i efektywności przetwarzania informacji – umożliwia stosowanie bardziej złożonych form poznania, utrzymanie w umyśle większej liczby informacji. Wzrasta zakres pamięci bezpośredniej, powstaje możliwość powtarzania kumulatywnego (obejmującego po kilka słów). Kodowanie informacji staje się dokładniejsze, ponieważ w ograniczonym czasie rejestrowana jest większa liczba cech
 • rozwój mowy – umożliwia powtarzanie i relacjonowanie innym osobom. Rozwija się narracja, która ma wpływ na utrwalanie w pamięci
 • rozwój myślenia – umożliwia wytwarzanie rozległych skojarzeń i uwzględnianie różnorodnych zależności między informacjami
 • rozwój ogólnej wiedzy dziecka – pozwala na lepsze zrozumienie, opracowanie i zapamiętanie nowych informacji

SENIORZY

DZIECI I MŁODZIEŻ

DOROŚLI I FIRMY

Nasi Trenerzy

Poznaj naszą szczegółową ofertę

Zostaw swoje dane a my skontaktujemy się z Tobą